Data Respons får 9 mill.

Data Respons Norge har mottatt ordre på ni millioner kroner fra kunder innen offshore og telekom

Næringsliv

Data Respons Norge har mottatt ordre på ni millioner kroner fra kunder innen offshore og telekom. Selskapene har sterke posisjoner innen sine felt og opplever betydelig vekst, heter det i enm melding.Ordrene omfatter serieleveranser av avanserte "embedded"-løsninger som inngår i kundenes totalprodukter. Kontraktene er videreføring av eksisterende leveranseforløp og mesteparten av det bestilte volumet skal leveres i løpet av første kvartal 2008. Denne type løsninger har ofte en levetid på tre-fem år.- Data Respons har bygget opp en verdikjede som dekker våre kunders behov på en god måte, sier konsernsjef Kenneth Ragnvaldsen. Våre kunder har økende fokus på sin egen kjerneteknologi og søker profesjonelle partnere som kan levere gode industrielle dataløsninger. Dermed blir kunden også mer effektiv og konkurransedyktig.Data Respons merker stor pågang fra eksisterende og nye kunder og er godt posisjonert for videre vekst innen industrielle segment som offshore/maritim, telekom, transport, automasjon, medisinsk utstyr og forsvar.

Nyheter
Børs