Pareto flagger på Oslo Børs

Pareto-fond har passert fem prosent i Wilh. Wilhelmsen.

Næringsliv

Verdipapirfond forvaltet av Pareto Forvaltning har 20. november kjøpt 3.500 aksjer i Wilh. Wilhelmsen A til kurs 213 kroner. Fondene eier etter dette 5,01 prosent av kapitalen i Wilh. Wilhelmsen og 5,06 prosent av de stemmeberettigede aksjene.

Nyheter
Børs