SSB om KPI

SSB nedjusterer sine anslag for kjerneinflasjonen i 2009 og 2010.

Næringsliv

Inflasjonen målt ved tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) har økt noe gjennom det siste året, men var i oktober fremdeles bare 1,4 prosent. SSB venter at den vil øke til 1,9 prosent som gjennomsnitt i 2008.- Deretter antar vi at sterkere krone og litt lavere lønnsvekst vil redusere inflasjonen noe. Markert vekst i elektrisitetsprisene framover ventes å øke veksten i den samlede konsumprisindeksen, fra 0,6 prosent i år til 2,7 prosent neste år, skriver SSB i siste konjunkturbarometer.Her er anslagene for kjerneinflasjonen (KPI-JAE) (anslagene fra rapporten som kom i september i parentes):2007: 1,4 prosent (1,4)2008: 1,9 prosent (1,8)2009: 1,7 prosent (2,0)2010: 1,7 prosent (2,3)Her anslagene for konsumprisindeksen de neste årene2007: 0,6 prosent (0,8)2008: 2,9 prosent (2,7)2009: 1,6 prosent (1,9)2010: 1,7 prosent (2,3)

Nyheter
Næringsliv