Aker American Shipping får gevinst på 38 millioner

Aker American Shipping ASA har solgt alle sine 7,6 millioner aksjer i verftsselskapet Aker Philadelphia Shipyard. Gevinsten ble på om lag 38 millioner kroner.

Næringsliv

Aker American Shipping ASA har solgt alle sine 7,6 millioner aksjer i verftsselskapet Aker Philadelphia Shipyard til kurs 57,50 kroner per aksje. Salget gir en regnskapsmessig gevinst på om lag syv millioner dollar, eller om lag 38 millioner kroner.Delingen av Aker American Shipping i to rendyrkede, selvstendige selskaper er dermed fullført med et rederi og et verftsselskap. Aker American Shipping videreutvikles som et rederi med store ambisjoner i det lovende US Jones Act markedet i USA.Den private plasseringen ble betydelig overtegnet, og prisen er fastsatt til 57,50 kroner per aksje. Dette er helt i toppen av prisintervallet som ble lagt til grunn i forkant av aksjesalget, og verdsetter Aker Philadelphia Shipyard til 574,5 millioner kroner etter en emisjon på 137,5 millioner kroner som ble gjennomført i forbindelse med aksjesalget. Den indikative prisen i tilbudsperioden var 50,50 til 57,50 kroner per aksje.Gjennom spredningssalget solgte Aker American Shipping 7,6 millioner aksjer i Aker Philadelphia Shipyard. Aker American Shipping eier ingen aksjer i Aker Philadelphia Shipyard etter spredningssalget. Salget frigjør 437 millioner kroner for Aker American Shipping.Aker ASA har kjøpt 5.112.750 aksjer i Aker Philadelphia Shipyard, og kontrollerer med dette 51,2 prosent av aksjene i selskapet etter emisjonen og spredningssalget.

Nyheter
Børs