Håper på norsk regnskogstøtte

Friske norske penger for å stanse avskoging kan skape ny tillit mellom i-land og u-land under klimaforhandlingene, sier lederen for FNs klimasekretariat.

Næringsliv

- Flere utviklingsland har under dagens åpning her på Bali gjentatt at industrilandene ikke har oppfylt sine forpliktelser om finansiell overføring til klimatiltak. Man kan selvsagt spørre om det er korrekt, men det mener de, sier Yvo de Boer til Aftenposten.De Boer leder klimasekretariatet, som holder orden både på klimakonvensjonen og Kyotoavtalen. Han spiller en sentral rolle på FNs klimakonferanse på Bali, som åpnet mandag.- Dersom det kommer nye økonomiske ressurser på bordet nå vil det ha en svært positiv effekt, sier han, og ser ikke bort fra at andre industriland vil følge et mulig norsk initiativ for å komme i gang nå og ikke vente med «skogpenger» til en ny klimaavtale er på plass.Både Jens Stoltenberg og Erik Solheim har tidligere sagt at Norge trolig vil ta med seg regnskogpenger til Bali uten å komme med eksakte beløp.Yvo de Boer sier at å begrense avskoging i tropiske land er et av de klimatiltak som raskest vil få effekt, selv om heller ikke det er enkelt. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv