- Kredittilsynet mener lanseringen av disse produktene burde vært behandlet av bankenes styre, sier tilsynsrådgiver Erik Lind Iversen i Kredittilsynet til NTB.Kredittilsynet ber bankene skjerpe seg og gi mer nøkterne råd til kundene om investeringer i såkalte sammensatte produkter, og fraråder bankene å gi lån til forbrukere for å investere i slike produkter.Dette er to av konklusjonene etter at Kredittilsynet i kjølvannet av Terra Securities-skandalen har undersøkt tilbudet av såkalte sammensatte produkter i 15 banker.Sparing eller investering i slike sammensatte produkter har gitt moderat årlig avkastning på i gjennomsnitt 4 prosent, viser undersøkelsen.Kredittilsynet har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra Finansdepartementet.
Moderat avkastning- Må skjerpe segSpørreundersøkelse
Uten lånefinansiering er det likevel få som har hatt direkte tap ved slike investeringer, viser undersøkelsen.Dersom det samtidig er tatt opp lån for å finansiere kjøpet, er det mange av produktene som samlet sett har gitt tap for kundene, og gjennomsnittlig årlig avkastning er på bare 2 prosent, ifølge undersøkelsen.Direktør Bjørn Skogstad Aamo sier at Kredittilsynet gjennom rundskriv klart vil fraråde bankene å gi lån til forbrukere for å investere i sammensatte produkter.Også når det gjelder andre investeringer i sammensatte produkter, mener Kredittilsynet at bankene må skjerpe seg ved å sørge for en mer nøktern rådgivning.Bankene må blant annet sørge for at både kostnadene og de sannsynlige avkastningsmulighetene kommer bedre fram, mener Kredittilsynet.Skogstad Aamo sier det vil komme en ny forskrift i nær framtid som vil regulere bankenes virksomhet på dette område. Forskriften vil være på linje med det strengere regelverket for rådgivning som nå er gjennomført etter nye lover og forskrifter for verdipapirmarkedet.Kredittilsynet undersøkelse i de 15 bankene omfatter flere forhold, blant annet avkastningshistorikk, salg og markedsføring av sammensatte produkter, intern opplæring av rådgivere og selgere og institusjonenes inntekter knyttet til produktene.Tilsynet har også sett på rådgivere og selgeres økonomiske fordeler knyttet til salg av sammensatte produkter. (©NTB)