Lufthansa vil hyre 4.300 nye ansatte i 2008, de fleste av dem til nyopprettede stillinger.Det tyske flyselskapet ser for seg en utvidelse av driften det neste året.Blant nyansettelsene blir det 2.000 kabinansatte og 1.000 ansatte som skal håndtere passasjerer ved skrankene på flyplassene i München og Frankfurt. I tillegg kommer 360 piloter som skal læres opp.Flyselskapet har økt med 10.000 nye arbeidsplasser siden 2006, og totalt får 105.000 mennesker utbetalt lønn fra selskapet. (©NTB)