To VLCC-er er sluttet fra Gulfen torsdag, opplyser meglere til Reuters. Irene SL laster til Europa til WS 180, alternativt til Rødehavet eller østover og til hhv. WS 300 og WS 280. WS 180 tilsvarer rundt 220.000 dollar per dag.Agios Nikolaos III laster til Rødehavet for WS 250, alternativt WS 190 til Spania gjennom Suezkanalen.