- Det er en signalfeil i Oslotunnelen som gjør at det er enkeltsporsdrift. For å minimere forsinkelsene har lokaltrafikken blitt innstilt mellom Oslo S og Skøyen så færre tog går gjennom tunnelen, sier informasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby til Aftenposten.no. Problemet ble rapportert klokka 3.00 i natt, og det er uklart når det vil være vanlig drift igjen. (©NTB)