Norges Bank har satt fristen for innløsning av disse sedlene, som er produsert i perioden 1984 til 1996, til 28. januar.Alle som ønsker å veksle inn slike sedler, oppfordres til å gjøre dette før fristen. Sedler kan veksles i Norges Banks hovedkontor i Oslo, ved Norges Banks depoter driftet av NOKAS i Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø eller hos banker som tilbyr denne tjenesten til sine kunder.Over 1,7 millioner slike sedler er fortsatt i sirkulasjon. (©NTB)