Eurolandenes produsentpriser steg 0,8 prosent på månedsbasis i november, viser tall ifølge Eurostat. Årsveksten landet på 4,1 prosent i perioden.Forventningene tilsa en månedsvekst på 0,8 prosent og årsvekst på 4,0 prosent i perioden, ifølge Bloomberg News.