Ferske tall fra Arbeidskraftundersøkelsen viser at tallet på sysselsatte steg med 29.000 personer fra juli til oktober i fjor. Den sesongjusterte arbeidsledigheten utgjorde 2,5 prosent av arbeidsstyrken i oktober (gjennomsnitt for tremånedersperioden september-november), det samme som i juli (gjennomsnitt for tremånedersperioden juni-august).Estimater viser ifølge TDN Finans at utviklingen var i tråd med forventningene til ledighetsraten i perioden.