De tolv ØMU-landene hadde en arbeidsledighet på 7,2 prosent i november,viser tall ifølge Eurostat. I oktober ble ledigheten rapportert til 7,2 prosent.November-ledigheten var også helt i tråd med forventningene til perioden.