Den tyske, sesongjusterte arbeidsledigheten falt med 78.000 personer i desember, viser tall ifølge Bloomberg News. Det var til sammenligning ventet en nedgang på 35.000 personer i perioden.Arbeidsledighetsraten sank fra 8,6 prosent til 8,4 prosent fra foregående måned, mens forventningen her tilsa en ledighetsrate på 8,5 prosent.