Golar Lng har fått i havn endelig avtale for salg av "Golar Frost" til OLT Offshore LNG Toscana for cirka 231 millioner dollar.Det er italienske OLT Offshore LNG som er ansvarlig for Livorno LNG-prosjektet hvor Golar LNG eier 16 prosentDe andre eierne er Endesa Europa S.L., IRIDE Mercato S.p.A. and OLT Energy Toscana S.p.A. Selskapet melder forøvrig at dette er et viktig steg i fremdriften av prosjektet.Fartøye er på en time charter frem til slutten av mars 2008, med ytterligere opsjoner. Salget forventes gjennomført i juni 2008, og all intekt fra "Golar Frost" frem til den tid tilfaller Golar Lng.