Storbritannia: Redusert ledighet

Britiske myndigheter melder om nedgang i arbeidsledighetsraten siste måleperiode.

Næringsliv

Tall fra britiske myndigheter viser fall i arbeidsledighetsraten i perioden oktober til desember. Ledigheten ble nå registrert til 5,2 prosent, ned 0,2 prosentpoeng fra foregående periode.Antall søkere til ledighetstrygd var 794.600 i februar, ned 10.800 fra forrige måned.

Nyheter
Næringsliv