Statistiske sentralbyrå opplyser onsdag at Arbeidskraftundersøkelsen viste sesongjusterte tall med tre måneders glidende gjennomsnitt at ledigheten var på 59.000 personer i januar, tilsvarende en ledighetsrate på 2,3 prosent. Det var forventet at ledighetsraten ville ligge på 2,4%, skriver TDN Finans.Måneden før var ledigheten på 61.000 personer, dette tallet tilsvarende den forventede ledighetsraten på 2,4 prosent.Ifølge SSB viser sesongjusterte tall at antall personer i jobb steg med 23.000 i tremåneders-perioden i oktober-januar til 2,493 millioner. Arbeidsledigheten gikk ned med 4.000 personer. Utførte ukeverk (av 37,5 timer) falt med 7.000 personer.Arbeidsstyrken steg samtidig med 5.000 i tremånedersperioden til 2,553 millioner personer.