BW Gas opplyser at rederiet har mottatt tilbud fra holdingselskapet BW Group Limited om en femårig usikret rullende kredittfasilitet på 1,5 milliarder dollar. Denne skal brukes til å refinansiere en eksisterende usikret fasilitet på samme beløp.