Til tross for et sterkt tørrlastmarked har bulkaksjene falt siden nyttår. Ifølge DN er det usikkerhet om rateutviklingen fremover på grunn av den store ordreboken. Det er kontrahert svært mange nye bulkskip. Den store ordreboken skaper frykt for en økende ubalanse mellom tilbud og etterspørsel etterhvert som skipene blir ferdigstilt på verftene.