Ementor tegner rammeavtale for leveranse av servere med Bergen Kommune. Avtalen har en estimert verdi på 30 millioner kroner i 2008. vtalen viderefører ifølge en melding det gode samarbeidet Ementor og Bergen Kommune har utviklet over de siste årene innenfor blant annet hjemme-PC, PC/klientleveranser samt mobiltelefoner inklusive tjenester på alle områder.- Bergen Kommune har lenge satset på informasjonsteknologi for å stimulere til innovasjon samt å utvikle økonomien og servicetilbudet i Bergen. Ementor har vært en viktig partner i dette arbeidet. Det er derfor positivt at vi kan velge å utvide samarbeidet med Ementor til også å gjelde servere, sier Odd Terje Systad, sirektør IKT Drift i Bergen Kommune.