Gjennomsnittlig industriproduksjon fra desember 2007 til og med februar 2008 gikk ned med 0,4 prosent sammenlignet med perioden september til og med november 2007, viser sesongjusterte tall fra SSB.Produksjonsindeksen for industrien steg 0,6 prosent i februar, mot en oppgang på 2,8 prosent måneden før.Produksjonen av investeringsvarer økte med 2,2 prosent i det samme tidsrommet. Dette hang sammen med videre oppgang i maskinindustrien, oljeplattformer og transportmiddelindustrien grunnet de høye investeringene i norsk olje- og gassvirksomhet, og den svært gode ordresituasjon for disse næringene. I elektroteknisk og optisk industri gikk produksjonen ned fra desember 2007 til og med februar 2008 sammenlignet med månedene før.Det var en nedgang på 2,9 prosent i produksjonen av innsatsvarer for desember 2007 til og med februar 2008 sammenlignet med september til og med november 2007. Kjemiske råvarer og trelast- og trevareindustri hadde en nedgang i produksjonen og det var en liten reduksjon i ikke-jernholdige metaller.Det var bare mindre endringer i produksjonen av konsumvarer fra desember 2007 til og med februar 2008 sammenlignet med de forrige tre månedene. Produksjonen i nærings- og nytelsesmiddelindustrien gikk noe ned, mens produksjonen i forlag og grafisk industri var tilnærmet uendret.
Vekst siden februar 2007Produksjonsindeksen for januar 2008Norsk industri sammenlignet med eurosonen
Industriproduksjonen steg med 3,8 prosent fra februar 2007 til februar 2008, viser virkedagskorrigerte tall. Produksjonen av investeringsvarer gikk opp med 12,9 prosent, mens produksjonen av konsumvarer økte med 1,4 prosent. For innsatsvarer var det bare små endringer siden februar 2007.Ny informasjon har gjort det nødvendig å beregne produksjonsindeksen for januar 2008 på nytt. Industriproduksjonen for januar 2008 ble justert noe opp dersom vi sammenligner med januar 2007, viser virkedagskorrigerte tall.Norsk industriproduksjon økte med 3,3 prosent fra januar 2007 til januar 2008, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk frå Eurostat legger til grunn at industriproduksjonen i land i eurosonen gikk opp med 3,4 prosent i samme tidsrom.