Ifølge konsernsjef Eivind Reiten i Norsk Hydro peker forholdene i aluminiumsmarkedet mot en høy aluminiumspris i fremtiden.- 3.000 dollar per tonn ble tidligere sett på som en veldig høy pris tidligere. I dagens pressede miljø er det kanskje ikke en så høy pris, sa Reiten ifølge Reuters under et foredrag for journalister.Dagens pris er 2.890 dollar.- Kina driver mye av aluminiumsveksten. Uten Kina ville bildet vært annerledes. Det andre er at kostnadene går opp. Det er et kostnadspress som i alle andre energiintensive bransjer, sa Reiten videre.