Jan Erik Nilsen skal i følge Økokrim ha reist rundt i Norge, USA, Sveits, Tyskland og Italia for å selge investeringsavtaler for rundt 69 millioner. Avkastningen som ble lovet skal ligge på opp mot 900 prosent!- Det er en alvorlig bedragerisak, både ut fra beløpets størrelse og på grunn av at de fornærmede er fra USA, Tyskland, Italia og Sveits, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim til Finansavisen.Nilsen skal i følge siktelsen ha bedratt tilsammen 12 personer, grovt bedrageri har en strafferamme på 12 år. Ifølge tiltaltes advokat Kjell Myrland vil han erkjenne straffeskyld. Man kan etter straffeloven få strafferabatt hvis man erkjenner saksforholdet, erkjennelse påvirker imidlertid ikke erstatningsansvaret.Jan Erike Nilsen soner for tiden en straff på seks år han fikk 2006 for grovt bedrageri og påvirkning av vitner. Han ble i denne saken dømt til å betale 20 millioner i erstatning.