Rimelig gjeldsfinansiering gjorde det mulig med en kraftig ekspansjon for islandske bedrifter, de syv første årene av dette århundret. De Islandske bankene, Glitnir, Kaupthing og Landsbanki med fler, utgjorde i 2000 et år av Islands bruttonasjonalprodukt (bnp). Seks år senere er verdien åtte ganger bnp, skriver DagensNæringsliv.Nå må de islandske bankene betale prisen for den gjeldsfinansierte ekspansjonen, markedet legger nå inn kraftige risikopåslag på lån til islandske finansinstitusjoner.Islands statsminister Geir Haarde mener risikopåslagene i kredittmarkedet er for høye og totalt uberettigede. En ekspert Financial Times har snakket med sier dette: Island er verdens første nasjon som drives som et hedgefond.Hedgefond er et samlebegrep for en profesjonell forvaltet fondsinvestering, som har relativt frie rammer for investeringsaktiviteten sammenlignet med ordinære verdipapirfond. Den vesentligste forskjellen ligger i forvalterens frihet til å selge seg short.