Valgkomiteen i Scandinavian Property Development foreslår at Jan Petter Storetvedt velges som ny styreleder, Hege Bømark og Arvid Sveen er foreslått som nye styremedlemmer i selskapet, dette opplyser selskapet i en pressemelding tirsdag ifølge TDN Finans.De tre kandidatene har sagt seg villige til å påta seg vervene, og valgkomiteen har vært i kontakt med et 20-talls aksjonærer som eier rundt 70 prosent av kapitalen i selskapet.Det opplyses i en annen melding fra selskapet styret vil foreslå for generalforsamlingen at de får fullmakt til å øke selskapets aksjekapital med inntil ti prosent, melder TDN Finans.