Solvang ASA har i dag kjøpt og overtatt LPG-skipet "Clipper Sun" på 82.000 kubikkmeter.Kjøpet er et resalg av en eksisterende byggekontrakt og skipet leveres som nybygg fra Hyundai Heavy Industries i dag. Solvang blir disponent for skipet med en eierandel på 20%.Selskapet har ytterliger 3 skip på 60.000 kubikkmeter og 2 skip på henholdsvis 75.000 kubikkmeter i bestilling på samme verksted. Disse skipene skal leveres i 2008 og 1 kv. 2009.