Fra februar til mars i år gikk sesongjustert volumindeks for detaljhandel ned med 0,4 prosent. Mindre salg av klær, sko, møbler og byggevarer bidro sterkt til nedgangen, heter det i en melding fra SSB.Omsetningsindeksen for mars er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måned i 2007 på grunn av påsken. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for mars er derfor mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.Ifølge TDN Finans var det ventet en økning i detaljhandelen på 0,2 prosent.