Star Reefers har blitt enig med en japansk eier om å leie fire nybygg på timecharter for en periode på ti år, går det frem av en børsmelding.Hvert skip har en kapasitet på 615.000 kubikkfot og vil bli levert fra japanske Shikoku Dockyard i 2009 og 2010.Transaksjonen øker selskapets nybyggingsprogram fra åtte til 12 skip. Seks av de første åtte er alt levert, mens de to siste vil bli levert i 1. halvår 2009.