Stor bot til Store Norske for ulovlig bygging

Store Norske Spitsbergen Grubekompani (SNSG) er ilagt en bot på 500.000 kroner for ulovlig bygging i Nordenskiöld Land nasjonalpark på Svalbard.

Næringsliv

Sysselmannen på Svalbard mener overtredelsen er grov fordi det er snakk om en nasjonalpark.Det dreier seg om to såkalte repeaterstasjoner, bestående av hytter og master, som i 2006 ble bygget uten tillatelse. Den ene er i Nordenskiöld Land nasjonalpark, mens den andre er på grensen til parken.I sin begrunnelse for fastsetting av botens størrelse legger Sysselmannen vekt på at det er av stor betydning at det vises respekt for miljølovgivningen på Svalbard.I ettertid har SNSG søkt om tillatelse til å la stasjonene stå. Sysselmannen har avslått søknaden. Avslaget ble påklaget til Direktoratet for naturforvaltning, som ikke tok klagen til følge, og selskapet har fått pålegg om å fjerne stasjonene.Dersom SNSG ikke vedtar boten, blir saken rettslig behandlet. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv