Det er sluttet to VLCC-er Gulfen tirsdag. Begge skipene går østover til ukjnete rater. Dessuten erstatter VLCC-en Astro Challenger et skip på strekningen Gulfen til Japan. Raten er uendrede WS 85, tilsvarende rundt 40.000 dollar per dag.