- Nå haster det. 800 mill. står på spill, sier daglig leder i NOx-fondet, Geir Høibye.Høibye sikter til muligheten for å få fritak for NOx-avgift i 2008.1. juli går fristen ut for å oppnå avgiftsfritak fra 1. januar 2008. Det betyr at avgift som er betalt i inneværende år vil bli tilbakebetalt. Vel 70 bedrifter har til nå sluttet seg til Miljøavtalen om NOx som ble underskrevet 14. mai mellom Miljøverndepartementet og 14 næringsorganisasjoner. I NOx-fondet er man urolig for at det er fortsatt opp mot 500 potensielle bedrifter som har betalt avgift som ennå ikke har tilsluttet seg Miljøavtalen, skriver fondet i en pressemelding. ..For å få refundert NOx-avgift som er betalt inn i år, må bedriftene slutte seg til Miljøavtalen ved å sende en Tilslutningserklæring inn til NOx-fondet. For at NOx-fondet skal kunne utstede tilslutningsbevis før 1. juli 2008, må tilslutningserklæringen derfor være mottatt av fondet innen fredag 28. juni.- Det er selvfølgelig mulig å slutte seg til avtalen etter denne fristen, men da mister bedriften retten til avgiftsfritak fra 1. januar i år, sier Høibye. Avgiftsfritaket vil da gjelde fra tidspunktet bedriften slutter seg til avtalen.
Hva er det?
NOx er en forkortelse for nitrogenoksider, NO, NO2 osv. Dannes ved at nitrogen og oksygen reagerer med hverandre under forbrenninger ved høye temperaturer. NOX løser seg lett i vann og danner salpetersyre, NOX-utslipp (sammen med svovel) er den viktig bidragsyteren til sur nedbør.