Flere tar toget

I 2007 ble det foretatt 56,8 millioner togreiser. Det er 2,2 millioner flere reiser enn året før og tilsvarer en vekst i trafikken på 3,9 prosent, viser tall fra Jernbaneverket

Næringsliv

Godstrafikken økte med 2 prosent til 3,41 milliarder tonnkilometer. Veksten fortsetter også inn i 2008, ifølge Jernbaneverkets offisielle statistikk. I årets første fire måneder rapporterer det største godstogselskapet, CargoNet, om en vekst på mellom 10 og 12 prosent.NSB melder også om omsetningsvekst i persontrafikken. NSB hadde i 2007 48,27 millioner passasjerer, mens Flytoget hadde 5,35 millioner passasjerer.På flere strekninger er kapasitetsutnyttelsen nå over 100 prosent.100 prosent kapasitetsutnyttelse defineres som det antall tog som kan kjøres over en strekning med maksimalt tillatt hastighet for strekningen. Ved en lavere hastighet, kan dette gi plass for flere tog og gi en kapasitetsutnyttelse på over 100 prosent. Kapasitetsutnyttelsen ligger over eller oppunder 100 prosent i de store byene og flere steder på Østlandet. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv