22 inkassosaker for Smart Club

Smart Club ble i går solgt til COOP for en ukjent sum, medfølgende var det hele 22 inkassosaker og en kaospreget økonomisk situasjon.

Foto: Scanpix

COOP kjøpte i går Smart Club for et ukjent beløp.- Atle Brynestad har bygd opp Smart Club til et spennende konsept med gode butikker og attraktive beliggenheter. Det viktigste er at vi nå vil bruke tid på å ta med oss det beste fra Smart Club og det beste fra Coop slik at Coop endelig er å regne med i Oslo-regionen, sier administrerende direktør Svein Fanebust i Coop Norge til NTB.KaosBrynestad priset selv Smart Club til 1,15 milliarder kroner rett før jul gjennom en emisjon. Denne prisen er halvparten av hva selskape ble verdtsatt til syv år tidligere.CG Holdning - selgeren av Smart Club, selger ikke gjelden til selskapet, og er da ansvarlig for gjelden. Selskapet har kortsiktig gjeld på 337 millioner kroner.22 inkassosaker i forbindelse med betaling av underleverandører er noe av problemene, og selskapet selv trekker frem sine store lagre som årsaken til inkassoproblemene.- Det var en feil fra Smart Club sin side å operere med såpass store lagre, og dette har ført til de mange inkassosakene. Men CG Holding har lovet å betale for denne gjelden, forteller Svein Gulbransen til Finansavisen.Osteleverandøren Den Blinde Ku var en av de som ikke fikk betalt, og fortalte i mai at de ikke haddefått betalt for en ost side nyttår.Vil ikke oppgi beløp- Det er naturlig å ikke oppgi kjøpesummen, sier administrerende direktør i Coop NKL, Nils Arild Steigedal, på spørsmål fra NTB.Bortsett fra Smart Club i Trondheim, der Coop står svært sterkt, overtar Coop seks Smart Club-utsalg i Oslo-området og Østfold med en årlig omsetning på 1,3 milliarder kroner og 110.000 aktive medlemmer.