Fallet i Italia vedvarer

Fallet i servicesektoren i Itaila fortsatte i juni.

Italias servicesektor fortsatte fallet det syv måneder lange fallet i juni. Denne oversikten gjelder forretningsaktivitet i landets servicesektor og er gjengitt av Reuters.