Flere hotellovernattinger

Norske hoteller har registrert 1,4 millioner overnattinger i mai i år, en økning på 6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Det kommer fram av Statistisk sentralbyrås overnattingsstatistikk for mai.Størst økning er det i antallet ferieovernattinger. I år sto ferierende for 527.000 av overnattingene på hotellene, mot 463.000 i samme periode i fjor, en økning på 14 prosent.Nordmenn sto for 1.024.927 av overnattingene mens utlendinger sto for 364.925. Blant utlendingene var briter og tyskere de største gruppene, med rundt 50.000 overnattinger hver.Antallet tyskere som overnattet på norske hoteller økte med 31 prosent fra mai i fjor.(©NTB)