LOs Sommerpatrulje beskytter ungdommen

Fra 23. juni er LOs Sommerpatrulje nok en gang på veien over hele Norge.

Foto: Scanpix

LOs sommerpatrulje gjennomføres i alle landets fylker, og flere hundre unge tillitsvalgte i LO besøker ungdom i sommerjobb, for å påse at lover og avtaler følges. Som vanlig er sommerpatruljens hovedfokus å følge opp at all ungdom i sommerjobb har fått skriftlige arbeidskontrakter av sine arbeidsgivere, slik de har krav på. I mange fylker er LO ferdig med sin sommerinnsats.Ungdommens arbeidsvilkår er viktig for LO, og ungdom skal ikke behandles annerledes enn øvrige arbeidstakere. Mange unge har sitt første møte med arbeidslivet gjennom sommerjobben. LO mener det er viktig at ungdommen blir tatt godt vare på i sommerjobben sin, og at det første møtet med arbeidslivet blir positivt. LOs Sommerpatruljes viktigste oppgave er derfor å informere ungdom om egne rettigheter i arbeidslivet, og veilede dem når ting går galt.Kilde: Pressemelding fra LO