Nå er det bankinnskudd som gjelder

Storebrand og DnB Nor avslutter salget av garanterte spareprodukter, og kundene selger seg ut. Nå er det igjen innskuddsrenta man skal tjene på.

Foto: iStockphoto

Det har blåst hardt rundt innskudd med børsavkastning og såkalte indeksobligasjoner - ellers kalt sammensatte spareprodukter. Slike produkter har tvunget flere aktører i markedet til å avslutte salgene av produktene, og nå fokuserer DnB NOR og Storebrand på bankinnskudd, med en ytterlig oppsatt styringsrente, melder Dagens Næringsliv.I mai 2007 var 44 milliarder kroner plassert i garanterte spareprodukter, hvor 33 milliarder av disse kom fra lånte penger. Nå er det totalte beløpet på 31 milliarder, og låneandelen er på 24 milliarder kroner.DnB NOR og Storebrand- Garanterte spareprodukter har vi ikke solgt så langt i år. Vi avventer nå markedet og ser hva vi gjør, sier administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen i Storebrand Bank til avisen, mens DnB NORs informasjonsdirektør Aud-Helen Rasmussen sier seg enig. - Per i dag selger vi ikke sammensatte spareprodukter i kontornettet vårt. Følgelig venter vi ytterligere nedgang i volumene etterhvert som forfallene innløses. I dagens marked er det først og fremst tradisjonelle innskuddskonti som etterspørres. Kundene opplever å få godt betalt på vanlig sparekonto med risikofri rente, sier hun.Rente Norges Bank hevet den 25. juni, styringsrenten med 25 basispunkter, fra 5,5 til 5,75 prosent. Mange økonomer tror renten kan heves ytterligere.