Nedtur for industrien

Etter oppturen i april falt industriproduksjonen tilbake i mai.

Foto: Scanpix

Produksjonsindeksen for industrien falt 0,7 prosent fra april til mai, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Fra mars til april var det en oppgang på 6,0 prosent.Virkedagskorrigerte tall viser at industriproduksjonen steg 5,6 prosent fra mai 2007 til mai 2008. I dette ligger en markert økning for investeringsvarer på 15,1 prosent, og samtidig en nedgang på 5,3 prosent i produksjonen av konsumvarer.Ukekorrigerte tall viser at industriindeksen steg 5,6 prosent på årsbasis.Samlet produksjon steg 1,6 prosent på månedsbasis, mens den på årsbasis avanserte 2,8 prosent.