Overprøver Kredittilsynet

Justisdepartementet har reversert Kredittilsynets beslutning og gitt inkasso-selskap bevillingen tilbake.

Foto: Scanpix - Bunæs - Avdelingsleder i Kredittilsynet

Justisdepartementet har reversert Kredittilsynets beslutning, og gir Intrum Justitita tilbake bevillingen, skriver TDN Finans.Bakgrunnen skal være at inkassoselskapet har iverksatt en rekke tiltak for å styrke kontrollen og sikkerheten.Kredittilsynet kalte i november tilbake Intrum Justitias inkassobevilling etter flere alvorlige brudd på blant annet inkassoloven og forskrift over tid.