Slakter hemmelighold i det offentlige

Så mye som mulig blir forsøkt unndratt offentlighet i departementer og kommuner, mener sivilombudsmann Arne Fiflet. Han er ikke nådig i sin kritikk av det han kaller overdrevent hemmelighold.

Foto: iStockPhoto

- Holdningen er at mest mulig bør unntas fra offentlighet, sier Arne Fliflet til Aftenposten.Stortingets vaktbikkje nøler ikke med å konstatere at offentlighetsloven, 38 år etter at den ble vedtatt, ennå ikke fungerer etter hensikten. Fiflet er oppgitt over at loven ofte blir brutt og oversett.- Man har ennå ikke maktet å skape den holdningsendring i forvaltningen som innføringen av offentlighetsprinsippet tok sikte på, sier Fliflet.Han peker på flere større saker av offentlig interesse der det er begått brudd på offentlighetsloven. En av de viktigste er kanskje Hanekleivtunnelen der veimyndighetene nektet innsyn i en rekke dokumenter om planlegging og bygging av problemtunnelen. Begrunnelsen var blant annet at dette kunne forstyrre undersøkelsesarbeidet etter raset 25. desember 2006.En ny offentlighetslov som skal føre til økt innsyn, har vært under arbeid i ti år, men blir neppe klar med det første, selv om den etter planen skal tre i kraft allerede ved nyttår. En av årsakene til forsinkelsen er innsigelser mot mer åpenhet. (©NTB)