Slakter systemet med omsorgslønn

Høyre-representant Olemic Thommessen kaller dagens system med omsorgslønn for «grovt urimelig». Nå ber han regjeringen se nærmere på regelverket.

Betaling - Foto: Scanpix

Bakgrunnen er en artikkel i Aftenposten søndag, der Berit Schippers' historie blir fortalt. I 16 år sto hun alene for omsorgen av sin CP-syke sønn, men står nå på bar bakke, uten hjelp fra det offentlige. Utslitt etter år med omsorgslønn, og uten mulighet til ordentlig utdannelse og jobb, var det ingen dagpenger å få.- Det er rett og slett skandaløst. Berit Schippers har gjort en kjempejobb både for sin egen sønn og for samfunnet. Tenk hva samfunnet har spart på det, sier Thommessen til Aftenposten. Sammen med tre andre Høyre-kolleger har han fremmet forslag om at Stortinget må be regjeringen foreta en gjennomgang av lovene og reglene.I dag er reglene slik at personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid, kan motta omsorgslønn fra kommunen. Men den som yter omsorgen regnes som oppdragstaker/frilanser og får derfor ikke rett til ferie, feriepenger eller dagpenger. Først etter 17. dags sykefravær har de rett på sykepenger. I tillegg skattlegges omsorgslønnen på vanlig måte og regnes som pensjonsgivende inntekt.Da han fortsatt satt som arbeids- og inkluderingsminister, sendte Bjarne Håkon Hanssen (Ap) brev til Stortinget der han opplyste at departementet er i gang med en utredning som skal gjøre det lettere å kombinere omsorg og arbeid for nære pårørende. (©NTB)