Uventet svake tall fra Storbritannia

Ferske tall viser at industriproduksjonen i Storbritannia faller mer enn ventet.

Foto: HegnarOnline

Fra april til mai falt industriproduksjonen i Storbritannia 0,5 prosent. På årsbasis falt derimot industriproduksjonen 0,8 prosent.Analytikerstanden ventet en uendret industriproduksjon på månedsbasis og en nedgang på 0,1 prosent på årsbasis.