John Fredriksens selskaper er kjent som utbyttemaskiner. Fire av hans hovedinvesteringer (Frontline, Golden Ocean, Ship Finance og Seadrill) vil gi ham et samlet kvartalsutbytte på snaue 1,2 milliarder kroner:
Frontline:419 millioner kroner.Golden Ocean:239 millioner kronerShip Finance106 millioner kronerSeadrill:423 millioner kronerTotalt: 1.187 millioner kroner
3 dollar per aksje (16,05 kroner): 40 cent (2,14 kroner): : 58 cent (3,10 kroner): 60 cent (anslag basert på tilsvarende kvartal i fjor) (3,21 kroner): (fasiten kommer 28. august) (anslag)