Golden Ocean presenterte tidligere i dag. De mest optimistiske aktørene ble dessverre noe skuffet. Analytiker Dag Kilen i Glitnir Securities sier tallene kom inn marginalt dårligere enn han forventet.- Jeg ventet at selskapet ville levere en fortjeneste per aksje (EPS) på 0,74 dollar, mens konsensus lå på 0,75 dollar. Fasiten på 0,73 dollar per aksje er ikke nok til å kalle resultatene skuffende, men du kan kanskje si at de er i ferd med å miste edgen noe, sier Kilen.Han forklarer at selskapet frem til i dag har hatt en tendens til å levere litt i overkant av konsensus, men at analytikerne ikke lenger henger etter med sine estimater. Selskapet gjorde det også klart at de vil betale et utbytte på 0,40 dollar for kvartalet. Kilen tror deler av markedet ble skuffet over størrelsen på utbyttet.- Utbyttet på 0,40 dollar per aksje var i tråd med mine forventninger, men lavere enn konsensus på 0,44 dollar. Mitt inntrykk er at enkelte har blitt skuffet i dag. Enten har forventningene til inntektene i kvartalet vært for høye, eller så har man glemt at utbyttet i forrige kvartal inneholdt forskuttering av salgsgevinster bokført dette kvartalet, sier Kilen.Han mener det ellers var få nyheter å spore i rapporten og at guidingen fra selskapet er som ventet.- Hovedfokuset i guidingen til selskapet ligger på den korte horisonten fra september til desember. Denne perioden er normalt sesongmessig sterkere enn sommermånedene og det kan være en oppside i aksjen dersom høstens rater kommer inn på den sterke siden. Vi står like fullt fast på at den store flåteveksten de kommende årene ikke gjør aksjen til noen foretrukken investering på 12-24 måneders sikt. Vi kommer trolig til å beholde vår hold-anbefaling og kursmålet på 31 kroner, sier Kilen.Analytikeren presiserer for øvrig at selskapet er svært godt drevet og at det med sine mange lange kontrakter og dynamiske struktur trolig er det best rustete selskapet i sektoren ved eventuelle tøffere tider for bransjen.Herman Billung er dagens gjest på økonominyhetene på HegnarOnline. Sendingen ser du som vanlig direkte fra klokken 16.05.