OECD mener nordmenn må jobbe mer og er kritisk til den norske AFP-modellen. Verken arbeidsministeren eller LO vil lytte til kritikken.I en omfattende rapport tegner organisasjonen følgende bilde av situasjonen i norsk økonomi: En blomstrende periode kan være over. I horisonten er det mørke skyer som truer.Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) berømmer norsk rentepolitikk og den moderate bruken av oljepenger og konstaterer at Norge nyter godt av høy vekst, lav inflasjon og lite arbeidsledighet.- Men det er flere vanskelige utfordringer, både på kort og litt lengre sikt, mener organisasjonen som har økonomisk vekst som mål for sitt arbeid. Blant annet mener OECD at det er nødvendig med omfattende endringer i norske velferdsordninger.- Uenig med OECDRegjeringen og partiene bak pensjonsforliket får ros for pensjonsreformen som fører til at folk står lenger i arbeid, men OECD er kritisk til AFP-ordningen, offentlig tjenestepensjon og uførepensjon fordi de virker i motsatt retning, og oppfordrer folk til å slutte å jobbe tidligere.Arbeidsminister Dag Terje Andersen (Ap) sier til NTB at Norge er vant til å leve med at OECD kritiserer norske velferdsordninger, og avviser at avtalefestet pensjon (AFP) er under press.- Det er et bredt politisk flertall bak AFP-ordningen i Stortinget, det er bare Frp som ikke er med på pensjonsforliket. Selv om OECD synes norske velferdsordninger er økonomisk krevende, blir det gode resultater, sier Andersen.Han legger mer vekt på at OECD er positive til omleggingen av pensjonssystemet.- Det gjør vi i et nært samarbeid med partene i arbeidslivet. Det viser at vi klarer å modernisere pensjonssystemet i Norge uten veldig mye støy og bråk, og med stor grad av politisk enighet. En forutsigbar og langsiktig pensjonsreform er et pluss for alle, sier Andersen.