Bulkindeksen Baltic Dry-indeksen faller 154 poeng til 7.190 poeng. Det tilsvarer 2,1 prosent.