Ferske tall fra europeiske statistikkmyndigheter viser at ordreinngangen til industrien i eurosonen falt med 0,3 prosent i juni sammenlignet med måneden før.På årsbasis var nedgangen på 7,4 prosent.Forventningene lå ifølge Bloomberg på 1,1 prosent nedgang.