Farstad Shipping har inngått tre års befraktningsavtale (pluss opsjon på tre ganger én måned) med Marathon Norge for plattform supplyskipet Far Service. Oppstart vil være i august umiddelbart etter at eksisterende befraktning er avsluttet.Peterson i Nederland har erklært første års opsjon på plattform supplyskipet Far Splendour med oppstart i slutten av desember og i direkte fortsettelse av eksisterende kontrakt.Coogee i Australia har forlenget avtalen vedrørende ankerhåndteringsskipene Lady Valisia og Lady Gerda med 10 måneder fra henholdsvis 1. oktober og 1. desember.Avtalene har en samlet verdi på om lag 293 millioner kroner.