Det rapporteres om fire VLCC-slutninger fra Gulfen i dag. Samtlige går østover til rater mellom worldscale (WS) 59 og WS 70. Det tilsvarer en inntjening på 10-15.000 dollar per dag.Til sammenligning oppnådde Frontline snittrater på 86.300 dollar i andre kvartal. Rederiets breakeven-nivå er på 31.400 dollar (per august).