Luxor Capital Group, LP har på vegne av fond solgt 124.824 aksjer i John Fredriksen-selskapet Golar LNG. Ny beholdning er 3.264.942aksjer på konsolidert basis, noe som tilsvarer 4,83 prosent.